Privatni časovi informatike - Pančevo

Privatni časovi informatike - Pančevo

Inženjer informatike drži časove informatike za učenike osnovne i srednje škole, kao i za sve uzraste.

Broj telefona: 064/139-2008

Zbog čega su časovi informatike veoma važno ulaganje u sopstveno obrazovanje?

Naši učenici, kao i svi ostali, provode veoma mnogo vremena za računarima i na Internetu.

Medjutim, to su najčešće golemi sati izgubljenog vremena. Tumaranja po Facebook-u, Twitter-u, Instagram-u, Youtube-u i slično...

A kada se pojavi potreba da se na računaru ili Internetu obavi neka ozbiljnija aktivnost, iz sfere realnih životnih potreba, većina korisnika računara nailazi na poteškoće, jer nema potrebno znanje za takve akcije. Onda sledi odustajanje od akcije ili potraga za nekim IT stručnjakom koji će to uraditi umesto njih.

Ali dokle tako?

Činjenica je da računari duboko ulaze u sve sfere našeg života i informatičko znanje je od sve većeg značaja za svakoga od nas.

Moji časovi informatike ne samo da pomažu učenicima da bolje i lakše savladaju školsko gradivo, već ih osposobljavaju da u budućnosti lako plivaju kroz svet računara. Kada se osnovi informatike jednom u životu suštinski shvate, postaje nam jasno da svaka novina iz ove oblasti nije ništa toliko novo, koliko je u stvari samo jednostavnije i pristupačnije za krajnjeg korisnika.

Medjutim, mnogi korisnici nisu sposobni da se samostalno i sa lakoćom adaptiraju nove programe i aplikacije. A to je samo zato što nemaju dobro osnovno znanje iz informatike.

Možda mladi danas još uvek nisu dovoljno svesni koliko korisnih sadržaja mogu pronaći na Internetu i na koje sve načine mogu upotrebiti svoje znanje i veštine, uz pomoć poznavanja rada na računaru.

Ja ipak mislim da samo nisu dovoljno motivisani!

Za stariju populaciju da i ne govorimo. Za mnoge od njih računari su bauk - bez potrebe. Kad bi samo znali koliko je lako poslati mejl, obraditi sliku, odštampati dokument, pretraživati Internet i sl..., vrlo rado bi sve to i koristili.

Moj krajnji cilj

  • Svojom dobrom voljom i časovima informatike, za učenike i odrasle, želim svakoga da podstaknem da mu vreme provedeno za računarom bude kvalitenije, smislenije i korisnije.
  • Moj krajnji cilj je da stečena znanja i veštine naučene na ovim časovima mogu primeniti u zadovoljenju  i realizaciji sopstvenih želja i ciljeva. 
  • Da im rešavanje problema u realnom životu bude olakšano - čemu računari inače i služe.

 Šta vi možete očekivati od časova informatike?

  • Povezivanje gradiva sa iskustvima koje učenici već imaju.
  • Otvorene vidike za razumevanje informaričkih pojmova.
  • Dobro snalaženje u preuzimanju sopstvene aktivne uloge u daljem samostalnom informatičkom obrazovanju.
  • Stavljanje učenika u ravnopravan položaj sa onim koji ga podučava, u uslovima učenja koji su slični druženju.
  • Podstaknut produktivni razvoj funkcionalno-primenljivog znanja iz oblasti računara i informatike.
  • Veća sposobnost za uklapanje u savremeni svet računara.
  • Veće mogućnosti za pronalaženje informacija, ljudi, predmeta, klijenata, kupaca, prodavaca, zaposlenja i svega što nam računari velikodušno nude.
A bolje ocene u dnevniku će sve to i potvrditi!


Preduslov za časove informatike

Preduslov za uspešan rezultat je motivisanost i zainteresovanost učenika. Ne prihvatam da držim časove deci koja ne žele da uče, jer bi to bilo mučenje i za njih i za mene. Već samo one koji to žele, ali im je potrebna pomoć u prevazilaženju eventualnih prepreka.